pl by

+48 517 321 695

Tag Archives: zakon szkół pobożnych

Pierwsze zaślubiny

Dnia 12.09.2018 roku, o godzinie 11.00, w kościele pod wezwaniem św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, trzech nowicjuszy: Bartosz Cielecki, Jan Furman i Paweł Zlowocki złożyli swoją pierwszą profesję w Zakonie Szkół Pobożnych i przywdziali habity zakonne. Módlmy się za nich: o łaskę wytrwałości na obranej drodze za przyczyną Niepokalanej Bogarodzicy i świętego Ojca naszego Józefa […]

Read More...

19.11.2017 – trzeci dzień nowenny

Modlimy się za Bractwo Szkół Pobożnych oraz o wzrost tożsamości i misji laikatu pijarskiego. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, za tych, którzy należą do Bractwa Szkół Pobożnych. Spraw, by każdego dnia wzrastali w doświadczeniu wiary, formacji, zaangażowaniu i życiu zgodnym z Ewangelią, a także w dzieleniu życia we wspólnocie Bractwa. Spraw, by naśladowali Ciebie dzieląc […]

Read More...