+48 517 321 695

Tag Archives: Święty Józef Kalasancjusz

Powrót do źródeł

Dnia 28.10.2018 roku zakończyło się XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Tym sposobem zakończyła się także akcja modlitewna: “15/1 – Kwadrans dla Synodu 2018 i młodzieży”. Dziękujemy wszystkim, którzy w nią się włączyli! Dziękujmy Bogu za miniony Synod. Módlmy się o bogate jego owoce duchowe w Kościele i wśród […]

Read More...

25.08. – Formularz Mszy św.

25 sierpnia ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, PREZBITERA Uroczystość Święty Józef Kalasancjusz urodził się w Peralta de la Sal w 1557, w Aragonii (Hiszpania), gdzie zdobył dobre wykształcenie. Przyjął święcenia kapłańskie w Sanahuja 17 grudnia 1583 r. Pracował w Barbastro, Monzon, Urgel, Tremp. W 1592 r. wyjechał do Rzymu, gdzie poświęcił się wychowywaniu dzieci ubogich i założył […]

Read More...

25.08.– św. J. Kalasancjusza

Dnia 25.08.1648 roku, dokładnie 370. lat temu, w Kolegium Zakonu Szkół Pobożnych przy Piazza dei Massimi 4, w Rzymie, całą noc świeciło się światło. O godzinie 1.30, w małym, ubogim pokoju, przylegającym do oratorium, domowa wspólnota pijarska stała się świadkiem, jak święty Józef Kalasancjusz wypowiedział trzykrotnie: Jezus, Jezus, Jezus, i oddał Bogu ostatnie swoje tchnienie. […]

Read More...

24.08. – Dzień IX

MIŁOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Są trzy miłości świętego Józefa Kalasancjusza, które się jednoczą, wypełniają i służą sobie nawzajem: Bóg w Trójcy świętej jedyny, Niepokalana Maryja Panna, Matka Boża oraz dzieci. Dla tych miłości żył. Dla nich poświęcił swój zapał, prace, ofiary, swoją duszę i ciało. Miejscem, gdzie święty Józef realizował swoje oddanie się miłości był […]

Read More...

23.08. – Dzień VIII

MODLITWA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Jezus Chrystus pokazał nam słowem i czynem, że modlić się należy zawsze. Życie i apostolstwo chrześcijan w Kościele mają wspólny cel: modlitwa, która powinna oddawać chwałę Bogu i zarazem jednoczyć nas we wspólnotę. Zwyczaj wspólnej modlitwy winien być starannie pielęgnowany; a Chrystus ukrzyżowany i tajemnice Jego życia winny być dla nas, […]

Read More...

22.08. – Dzień VII

UBÓSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Jezus Chrystus spośród wszystkich ubogich i pokornych wybrał Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę. Wybrał Tę, która przewyższała wszystkich ubóstwem i pokorą. Podobnie św. Józef Kalasancjusz nauczył się pokory oraz innych cnót, doświadczając w swoim życiu świętego ubóstwa, sam stając się Ubogim Matki Bożej. W przeciwieństwie do tych, którzy uważają ubóstwo za […]

Read More...

21.08. – Dzień VI

POSŁUSZEŃSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Przez ślub posłuszeństwa zakonnicy ofiarują Bogu pełną konsekrację ich własnej woli, rozumianą jako dar złożony z siebie samych, a przez to łączą się w sposób trwały i niezawodny ze zbawczą wolą Boga. Będąc zawsze gotowi przez taki rodzaj życia służyć Królestwu Bożemu, zakonnicy przeżywają swoje posłuszeństwo z żywą wiarą wobec świata […]

Read More...

20.08. – Dzień V

CZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Ślub czystości, który zakonnicy składają dla Królestwa Niebieskiego, jest najlepszym darem miłości ofiarowanym przez Ojca niebieskiego za pośrednictwem Kościoła. Przez ten ślub zakonnik kroczy za Chrystusem z miłością niepodzielną i naśladuje Niepokalaną Maryję Pannę, aby złączyć się bardziej zażyle z Bogiem i aby móc kochać wszystkich ludzi bez różnicy. Ten dar […]

Read More...

19.08. – Dzień IV

POKUTA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Święty Józef Kalasancjusz zalecał swoim zakonnikom, tak kapłanom, jak i braciom, aby spowiadali się przynajmniej dwa razy w tygodniu. I dodawał, że szczególnie kapłani – jeśli mają obowiązek codziennie celebrować Mszę Świętą – powinni codziennie się spowiadać, jeśli byłoby to konieczne. Doświadczenie zjednoczenia z Panem nauczyło Kalasancjusza, że: „nie potrafi zdobyć […]

Read More...

18.08. – Dzień III

CIERPLIWOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Św. Józef Kalasancjusz wiele wycierpiał w swoim życiu, ale nigdy nie stracił ani cierpliwości, ani zaufania do Boga. Dlatego też Papież Benedykt XIV nazwał go „Hiobem nowego Testamentu”. Chociaż Kalasancjusz nigdy nie uczynił nikomu nic złego, nie brakowało tych, którzy zazdrośni dobroci Józefa oraz poważania i szacunku jakie posiadał, chcieli zobaczyć […]

Read More...