pl by

+48 517 321 695

Home » Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Calasanz24h. Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce prywatności użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Warunkiem korzystania z Calasanz24h jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Administrator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin.

§1. Podstawowe definicje

Calasanz24h (zamiennie Serwis) – Serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej https://calasanz24h.com/, będący platformą modlitewną, umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie intencji modlitewnych oraz wspólną modlitwę w intencji Synodu oraz Dzieci i Młodzieży.

Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Calasanz24h.com

Użytkownik –

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Usługa – usługa świadczona w ramach Calasanz24h.com przez Administratora.

Konto – część Calasanz24h.com, dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Calasanz24h.com.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Pełna wersja Regulaminu będzie dostępna wkrótce…