pl by

+48 517 321 695

Home » O Zegarze Męki Pańskiej ułożonym przez świętego Józefa Kalasancjusza

O Zegarze Męki Pańskiej ułożonym przez świętego Józefa Kalasancjusza

W 1601 roku święty Józef Kalasancjusz, Założyciel Zakonu Szkół Pobożnych, napisał książeczkę: „Niektóre tajemnice życia i męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, których należy uczyć uczniów najniższych klas w Szkołach Pobożnych”. Do tego dzieła dołączył ćwiczenie duchowne, które zatytułował: „Zegar Męki Pańskiej”. Zaproponował w nim następujący podział godzin, pomocny w rozważaniu nad męką i cierpieniem Jezusa Chrystusa w ciągu doby:

18.00 – 19.00 Ostatnia Wieczerza z uczniami
19.00 – 20.00 Ustanowienie Najświętszego Sakramentu
20.00 – 21.00 Droga Jezusa do ogrodu Getsemani
21.00 – 22.00 Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani
22.00 – 23.00 Zdrada i pojmanie Jezusa
23.00 – 24.00 Zaprowadzenie do domu Annasza
00.00 – 01.00 Zaprowadzenie do domu Kajfasza
01.00 – 02.00 Zaparcie się Piotra
02.00 – 03.00 Uznanie Jezusa winnym
03.00 – 04.00 Zasłonięcie oczu Jezusowi
04.00 – 05.00 Nocne zniewagi okazywane Jezusowi
05.00 – 06.00 Zaprowadzenie Jezusa do Piłata
06.00 – 07.00 Odesłanie Jezusa do Heroda
07.00 – 08.00 Odesłanie Jezusa do Piłata
08.00 – 09.00 Biczowanie Jezusa Chrystusa
09.00 – 10.00 Ukoronowanie cierniem Jezusa
10.00 – 11.00 Wydanie wyroku śmierci na Jezusa
11.00 – 12.00 Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa
12.00 – 13.00 Ukrzyżowanie Jezusa
13.00 – 14.00 Lżenie Jezusa przez wszystkich
14.00 – 15.00 Siedem ostatnich słów Jezusa
15.00 – 16.00 Śmierć Jezusa Chrystusa
16.00 – 17.00 Przebicie boku włócznią
17.00 – 18.00 Zdjęcie z krzyża i pogrzeb

 

Dodatki do godzin Zegara