pl by

+48 517 321 695

Home » ☸ Młodzi świętością » Modlitwa do św. Faustyna

Modlitwa do św. Faustyna

Święty Faustynie, bezgranicznie ukochany przez Boga Ojca, Ty, który dzięki niezachwianej wierze odkryłeś, że możesz bezwarunkowo zaufać tylko Jemu, i złożyłeś wszystko w Jego ręce, niczym glinę w ręce garncarza, wstawiaj się za wszystkimi, którzy tworzą Rodzinę Kalasantyńską, abyśmy byli dla świata nieskazitelni, otwarci na Bożą wolę i pozwalali Bogu działać w naszym życiu, bo On najlepiej wie, co dla nas dobre.    

Święty Faustynie, Ty, który byłeś wiernym uczniem Mistrza Jezusa w szkole Kalasancjusza, i podążałeś drogą Jego uniżenia, stając się najmniejszym z najmniejszych, prosimy Cię przedstaw Bogu Ojcu tych wszystkich, którzy dziś trwają na tej drodze powołania, w tej szkole miłości, abyśmy potrafili być jak dzieci, czuli się zawsze uczniami, i kroczyli ścieżkami pokory, która połączy nas z maluczkimi.

Święty Faustynie proś Boga, by pobudzał młodych ludzi do służby Jego Królestwu. Święty Faustynie, Ty, który zostałeś natchniony przez Ducha Świętego i potrafiłeś dać odpowiedź zgodną z Ewangelią na nowe potrzeby i wyzwania, módl się za nami do Boga, aby każdego dnia ożywiał i rozpalał w nas pasję do głoszenia Ewangelii i czynił z nas mężczyzn i kobiety o otwartych sercach i oczach, którzy z prostotą i ofiarnością, wolni od ciemności niewiedzy będą pielęgnować dobro i rozpalać serca ludzi.

Święty Faustynie, Ty, który poszedłeś w ślady Jezusa, przyjmującego, błogosławiącego i kochającego dzieci,  zapraszasz nas, byśmy jak On, pokochali je bezgranicznie, szczególnie te najbiedniejsze, przybliżaj Ojcu wszystkie dzieci i młodzież z naszych szkół, aby im błogosławił i stawiał na ich drogach świadków życia, którzy będą zachęcać ich do bycia lepszymi oraz ukazywać szczęście i sens życia.

Święty Faustynie, Ty, który otwarłeś drogi do pełni rozwoju dla dzieci i młodzieży żeńskiej, Tobie powierzamy te dziewczyny i kobiety naszych czasów, które nadal nie są dopuszczane do nauki dającej chleb. Módl się, abyśmy wiedzieli jak być blisko nich, tak, jak Ty byłeś, i przybliżać im Boże Królestwo.

Święty Faustynie, Ty, który chcesz nas uczynić współpracownikami Królestwa Bożego na wzór Dobrego Pasterza, który czyni dobro i prowadzi ku szczęściu aż po oddanie swego życia. Wypraszaj u Ojca światło dla wszystkich wychowawców kalasantyńskich, by będąc prostymi współpracownikami Prawdy, wychodzili na spotkanie dzieci i młodzieży, przyjmowali je oraz towarzyszyli im w duchu pobożności i nauki w ich procesie stawania się Twoimi Synami.

Święty Faustynie, który byłeś człowiekiem troszczącym się o życie i jak miłosierny samarytanin podjąłeś brzemię ludzi potrzebujących. Wstawiaj się za nami wszystkimi, cieszącymi się z Bożego dzieła rozpoczętego przez Ciebie, abyśmy jak Ty służyli życiu i troszczyli się o Boże stworzenie – dzieło Jego rąk,  a także o wszystko, co otrzymaliśmy jako dar od Boga na chwałę Jego imienia.

Święty Faustynie, w Duchu Świętym działającym w Tobie wysławiamy Boga i zanosimy Mu nasze dziękczynienie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(tłumaczył kl. Łukasz Czub SP)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o