pl by

+48 517 321 695

Home » Sigla biblijne

Sigla biblijne

Sigla biblijne, podane przy konkretnej godzinie, pomagają w odnalezieniu w Piśmie świętym fragmentów, przybliżających wydarzenia z ostatnich godzin życia Jezusa Chrystusa, zgodnie z rozkładem na Zegarze Męki Pańskiej.

18.00 – 19.00 Ostatnia Wieczerza z uczniami Łk 22, 14 – 16
19.00 – 20.00 Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Łk 22, 19 – 20
20.00 – 21.00 Droga Jezusa do ogrodu Getsemani Łk 22, 39
21.00 – 22.00 Modlitwa Jezusa w ogrodzie Łk 22, 40 – 46
22.00 – 23.00 Zdrada i pojmanie Jezusa Łk 22, 47 – 53
23.00 – 24.00 Zaprowadzenie do domu Annasza J 18,13 – 14
00.00 – 01.00 Zaprowadzenie do domu Kajfasza Mt 26, 57
01.00 – 02.00 Zaparcie się Piotra Łk 22, 54 – 62
02.00 – 03.00 Uznanie Jezusa winnym Łk 22, 66 – 71
03.00 – 04.00 Zasłonięcie oczu Jezusowi Łk 22, 64
04.00 – 05.00 Nocne zniewagi okazywane Jezusowi Łk 22, 65
05.00 – 06.00 Zaprowadzenie Jezusa do Piłata Łk 23, 1 – 5
06.00 – 07.00 Odesłanie Jezusa do Heroda Łk 23, 6 – 7
07.00 – 08.00 Odesłanie Jezusa do Piłata Łk 23, 11
08.00 – 09.00 Biczowanie Jezusa Chrystusa J 19,1
09.00 – 10.00 Ukoronowanie cierniem Jezusa J 19,2
10.00 – 11.00 Wydanie wyroku śmierci na Jezusa Łk 23, 23 – 25
11.00 – 12.00 Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Łk 23, 26 – 32
12.00 – 13.00 Ukrzyżowanie Jezusa Łk 23, 33
13.00 – 14.00 Lżenie Jezusa przez wszystkich Łk 23, 35 – 37
14.00 – 15.00 Siedem ostatnich słów Jezusa Łk 23, 34;

Łk 23, 43;

J 19, 26 – 27;

Mt 27, 46;

J 19, 28;

J 19, 30;

Łk 23, 46

15.00 – 16.00 Śmierć Jezusa Chrystusa Łk 23, 44 – 46
16.00 – 17.00 Przebicie boku włócznią J 19,34
17.00 – 18.00 Zdjęcie z krzyża i pogrzeb Łk 23, 50 – 53