+48 517 321 695

Home » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
* Imię i Nazwisko Uczestnika (-ów)

* Adres E-mail

Numer telefonu

Adres pocztowy

Dzień modlitwy jednorazowej

Dni modlitwy długookresowej/cotygodniowej (wpisz datę)

* Godzina modlitwy

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w ZMPJK