pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 24.08. – Dzień IX

24.08. – Dzień IX

MIŁOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Są trzy miłości świętego Józefa Kalasancjusza, które się jednoczą, wypełniają i służą sobie nawzajem: Bóg w Trójcy świętej jedyny, Niepokalana Maryja Panna, Matka Boża oraz dzieci.

Dla tych miłości żył. Dla nich poświęcił swój zapał, prace, ofiary, swoją duszę i ciało.

Miejscem, gdzie święty Józef realizował swoje oddanie się miłości był Kościół Boży, prowadzony przez Ducha Świętego i zarządzany przez Papieża, który zastępuje Chrystusa na Ziemi.

Środkiem, którym się Kalasancjusz posługiwał się, by dotrzeć do szczytu miłości było jego dzieło: Zakon Matki Bożej Szkół Pobożnych.

W rezultacie, Kalasancjusz, będąc w Rzymie, został pociągnięty przez dusze dzieci. Pobudzony przez miłość, odkrył definitywny sposób służenia Bogu w osobach dzieci, zwłaszcza najmniejszych i opuszczonych, i nigdy tego nie zostawił dla żadnej innej rzeczy na świecie. Dla nich, dla swych biedaków założył Szkołę-Świątynię: Szkoły Pobożne, gdzie nauczało się wiedzy razem z pobożnością, i stąd zawołanie: „Pobożność i Nauka”.

Kalasancjusz pisał:

„Proszę pamiętać, że jesteśmy ubogimi Matki Bożej, a nie ludzi. Dlatego trzeba się [nam] często zwracać do Niej, a nie do ludzi, ponieważ Ona nigdy nie czuje się zmęczona naszymi prośbami, a ludzie tak.” (23 grudnia 1620 r.)

„Proszę powrócić do odmawiania różańca, przestrzegając naszych pierwotnych zwyczajów: na pierwszym miejscu pamiętając o Kościele Świętym, a później o potrzebach naszego Zakonu.” (19 stycznia 1629 r.)

„Niech [ojcowie] odmówią każdego popołudnia jakąś modlitwę do Najświętszej Dziewicy, włączając „Zdrowaś Maryjo” i „Pod Twoją opiekę”, aby nas uwolniła od wszystkich złych przygód.” (10 sierpnia 1630 r.)

„Proszę postępować w świętej prostocie, nauczając naszych uczniów pisania i czytania oraz świętej bojaźni Bożej. I niech się [ojciec] zatroszczy o zaszczepienie we wszystkich nabożeństwa do Najświętszej Panienki, zaczynając od samego siebie. W taki sposób [sam ojciec] doświadczy wielkich łask, zwłaszcza w momentach pokus.” (11 grudnia 1632 r.)

„Zawierzam się i zawsze będę się zawierzał Jezusowi Ukrzyżowanemu i błogosławionej Dziewicy, Jego Matce, aby otaczali opieką ten ich Zakon.” (26 kwietnia 1642 r.)

„Jest koniecznym, byśmy uciekali się do pomocy Boga i do wstawiennictwa Najświętszej Panienki, pod opieką której zostało założone to dzieło.” (20 października 1646 r.)

Pan Bóg i Niepokalana Matka, zawsze Dziewica Maryja, która przyjmowała i wysłuchiwała  modlitwy dzieci ze Szkół Pobożnych, wynagrodzili Józefowi Kalasancjuszowi.

Dali mu koronę chwały i odziali go płaszczem triumfu, otwierając mu bramy niebios. I dlatego go czcimy dzisiaj jako świętego. Przedłużyli i otoczyli opieką jego dzieło – Szkoły Pobożne, wytyczając mu historię, która wydaje się być zapowiedziana i opisana w sposób proroczy przez Kalasancjusza w jego liście z dnia 29.04.1633 roku: „Jeśli posiadałbym teraz dziesięć tysięcy zakonników, mógłbym w przeciągu jednego miesiąca rozesłać ich do wszystkich tych miejsc, z których nadeszły prośby i usilne nalegania [o naszą tam obecność]. Dlatego nasz Zakon nie jest jak inne, które na różne sposoby chcą wejść do miast. Nasz jest szukany i pożądany przez licznych Panów Kardynałów, Biskupów, Prałatów, wielkich możnowładców i znaczących obywateli, co mogę poświadczyć wieloma listami.”

Bóg także przez szczególną łaskę swoją zachował przed zniszczeniem, przez ponad trzysta lat, język i serce Kalasancjusza, które biło i mówiło o miłości do Boga w Trójcy świętej Jedynego i do Niepokalanej Maryi oraz miłości do dzieci.

Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, przez tę ogromną miłość, którą miałeś,
wyjednaj mi u Boga, przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej Niepokalanej, tę łaskę, bym umiał kochać tak, jak ty: Boga, Niepokalaną Maryją i dzieci. I oby Bóg posłał wiele powołań do Szkół Pobożnych, aby mogło nadal trwać Twoje dzieło miłości.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_czci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: https://absolwencizsp.pl.tl/%26%23346%3Bw-.–J%F3zef-Kalasancjusz.htm [2018-08-24].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o