pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 23.08. – Dzień VIII

23.08. – Dzień VIII

MODLITWA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Jezus Chrystus pokazał nam słowem i czynem, że modlić się należy zawsze. Życie i apostolstwo chrześcijan w Kościele mają wspólny cel: modlitwa, która powinna oddawać chwałę Bogu i zarazem jednoczyć nas we wspólnotę.

Zwyczaj wspólnej modlitwy winien być starannie pielęgnowany; a Chrystus ukrzyżowany i tajemnice Jego życia winny być dla nas, jak dla św. Pawła – celem wytrwałej kontemplacji, naśladowania i częstej pamięci podczas dnia.

Wytrwała lektura Pisma św. prowadzi do bliskiego poznania Boga i Jego woli. Niepokalana Dziewica Maryja trwała i rozważała wiernie w swoim sercu Słowo Boga, zagłębiała się w Misterium Chrystusa i obwieszczała w pełni wielkość Ojca niebieskiego. Podobnie św. Józef Kalasancjusza.

Dnia 07.12.1630 roku pisał: „Bez modlitwy nie może być dobrej relacji z Bogiem. Dlatego modlitwa jest tak potrzebna człowiekowi wewnętrznemu jak pokarm cielesny człowiekowi zewnętrznemu”.

Podobnie tłumaczył w liście z dnia 28.02.1632 roku: „O modlitwie wszyscy święci mówią rzeczy zadziwiające. Błogosławiony niewątpliwie ten, kto potrafi się modlić i dzięki skutecznej modlitwie zdobywać u naszego Sędziego darowanie grzechów i pełnię łask”.

Józef Kalasancjusz był świadomy, jakim dobrodziejstwem dla chrześcijan są rekolekcje duchowe. Przez to w swoim liście z dnia 15.11.1635 roku zalecał: „Bardzo zachęcam, aby na jakiś czas oddalić się z jednym lub dwoma ze swoich współbraci, i oddać się ćwiczeniom duchowym w miejscu wolnym od gwaru ludzkiego, aby przebywać samemu z Bogiem”.

Kalasancjusz nigdy nie zapominał o sile, jaką posiada modlitwa. Zaświadczył o tym dnia 17.02.1621 roku, gdy napisał: „ (…) Jeśli się poprawią, i wystawiając Najświętszy Sakrament pomodlą się, dostrzegą w tym domu miłosierdzie Pana”.

Innym razem tłumaczył: „(…) Możemy pomagać [innym], dzięki modlitwie małych dzieci, co bardzo podoba się Bogu” (L. 1875).

 
Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, Ty, który w swoim życiu praktykowałeś głęboką i wytrwałą modlitwę, a teraz jesteś w chwale, zdobądź nam dar modlitwy u Ojca Niebieskiego.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://powolaniowy.blogspot.com/p/zakon-pijarow.html [2018-08-22].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o