pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 22.08. – Dzień VII

22.08. – Dzień VII

UBÓSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Jezus Chrystus spośród wszystkich ubogich i pokornych wybrał Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę. Wybrał Tę, która przewyższała wszystkich ubóstwem i pokorą. Podobnie św. Józef Kalasancjusz nauczył się pokory oraz innych cnót, doświadczając w swoim życiu świętego ubóstwa, sam stając się Ubogim Matki Bożej.

W przeciwieństwie do tych, którzy uważają ubóstwo za cel, do którego należy dążyć, Kalasancjusz uczył, że jest to jedynie środek, który najlepiej pozwala przemienić życie człowieka w służbę innym. Tłumaczył to wyraźnie w liście z dnia 15.05.1638 roku: „Wydaje mi się, że jest to wielka nieroztropność: zatrzymywać niektórych z naszych zakonników w Cosenza (Włochy), gdzie muszą oni żyć w szopach lub w drewnianych barakach i znosić wiele niewygód, gdy nie ma to żadnego pożytku dla tamtejszej ludności”.

Inna rzecz, że Kalasancjusz potrafił docenić wybór najwyższego ubóstwa. Pisał o tym w liście z dnia 28.02.1632 roku: „Jeśli chodzi o święte ubóstwo, znane i cenione przez nielicznych, to im bardziej będziemy w nim doskonalsi, tym pewniejsza będzie sytuacja Zakonu”. Także w liście, napisanym dnia 15.12.1634 roku, rozważał: „Nie istnieje Zakon bardziej ubogi od nas i taki, który bardziej służyłby sprawie ubogich”.

Jeśli coś sprawiało Założycielowi przykrość, to były to sytuacje, gdy ktoś rozumiał ubóstwo jako cel sam w sobie, a nie jako sposób życia czy środek, jak to jest w rzeczywistości. Tak należy rozumieć wskazówki, zawarte w liście z dnia 12.04.1631 roku: „Będzie prawdziwie ubogim Matki Bożej ten, kto nie ma żadnych innych przywiązań poza tym, by służyć na chwałę Boga i pożytek bliźniego”.

Ubóstwo apostolskie, które przeżywał i którego wymagał Kalasancjusz, trzeba rozumieć przede wszystkim jako duchową dyspozycyjność i umiejętność posługiwania się dobrami materialnymi w sposób wolny i nie ograniczać się wyłącznie do wymogów dotyczących poziomu życia materialnego. W żadnym wypadku nie należy mylić ubóstwa z biedą.

To zresztą Kalasancjusz tłumaczył w liście z dnia 22.12.1632 roku: „W razie potrzeby pójścia po jakieś datki na rzeczy niezbędne, nie zaś zbyteczne, nie będzie to sprzeczne z kondycją ubogich Matki Bożej. A że jesteście kapłanami, taki akt pokory będzie jeszcze bardziej budujący, skoro wiadomo, iż wszyscy zwykliśmy czynić to, gdy zaistnieje taka potrzeba. Kontynuował tę myśl w liście z dnia 03.06.1626 roku: „Jeśli ktoś chce spełnić dobry czyn miłosierdzia i prześle wam coś do zjedzenia na dzień świąteczny, proszę to przyjąć. I jeśli ktoś inny uczyni to samo w inne dni, także nie należy odmówić. Jest rzeczą ludzi ubogich umieć przyjmować to, co Bóg im pośle. W takim domu, wydaje mi się, ubóstwo rzeczywiście przynosi owoce, jednocześnie ubodzy stają się coraz bardziej pokorni.
Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, naucz nas stawać się coraz bardziej ubogimi Matki Bożej, jak tego pragnąłeś i uczyłeś nas swoim życiem.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://naszemiasto.pl/artykul/swiety-kochajacy-dzieci-sw-jozef-kalasancjusz,4452274,artgal,t,id,tm.html [2018-08-22].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o