pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 21.08. – Dzień VI

21.08. – Dzień VI

POSŁUSZEŃSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Przez ślub posłuszeństwa zakonnicy ofiarują Bogu pełną konsekrację ich własnej woli, rozumianą jako dar złożony z siebie samych, a przez to łączą się w sposób trwały i niezawodny ze zbawczą wolą Boga.

Będąc zawsze gotowi przez taki rodzaj życia służyć Królestwu Bożemu, zakonnicy przeżywają swoje posłuszeństwo z żywą wiarą wobec świata jako tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania i wpatrzeni w Niepokalaną Dziewicę Maryję, Służebnicę Pańską, wypełniają zamysł Boga Ojca.

Tak rozumiał posłuszeństwo Kalasancjusz. Tak je sam przeżywał. Było ono dla niego niczym innym jak naśladowaniem Chrystusa Pana, który modlił się słowami: Nie przyszedłem po to, by wypełniać moją wolę… Dlatego też dla Kalasancjusza jednym z największych możliwych nieporozumień była sytuacja, gdy zakonnik, raz złożywszy ślub świętego posłuszeństwa, pragnął nadal realizować pragnienia swojej woli. Posłuszeństwo bowiem, biorąc początek w wolnej woli człowieka i w świadomym wyborze, zapuszcza swe korzenie w wierze i w miłości, a następnie wiedzie zakonnika do wolności dziecka Bożego.

W liście z dania 03.04.1638 roku Kalasancjusz pisał: „Och, jakże boli mnie to, że kapłani, którzy winni dawać przykład świętego posłuszeństwa i pokory, przodują w dawaniu przykładu pychy, okazując lekceważenie przełożonemu, poprzez którego Bóg ostrzega ich po ojcowsku! Nie rozumieją słów, które Chrystus wypowiedział do przełożonych: ,, Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi!” (Łk 10, 16).

Święty Józef uważał Papieża i biskupów, z którymi zawsze pozostawał w jedności, za tych, którzy jako pierwsi interpretują wolę Bożą, nawet w momentach najbardziej trudnych. Jako przykład najwyższego posłuszeństwa warto przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce dnia 16.03.1646 roku, gdy święty Józef, wysłuchawszy dekretu, którym Papież Innocenty X skasował Zakon Szkół Pobożnych, odpowiedział słowami: „Pan dał, Pan zabrał. Stało się tak, jak Panu się podobało. Niech Imię Pana będzie błogosławione”. I poprosił innych zakonników, by byli posłuszni słowom legata.

W gruncie rzeczy odpowiedź Kalasancjusza nie mogła być inna. On sam przecież pisał wcześniej, że prawdziwi zakonnicy zawsze winni zgadzać się z tym, co rozkaże im Bóg przez przełożonego, bowiem posłuszeństwo okazuje się przede wszystkim Bogu, a dopiero później przełożonemu, który jest jedynie narzędziem Boga.

Tak więc Kalasancjusz, mając nadzieję jedynie na pomoc Pana i na wstawiennictwo Najczystszej Dziewicy, nie zawahał się uczynić to, czego wymagało od niego posłuszeństwo.

Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, który w naśladowaniu Jezusa Chrystusa Pana stałeś się posłuszny aż do śmierci, zjednaj nam łaskę uległości i całkowitego posłuszeństwa wobec Papieża, biskupów i przełożonych zakonnych.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://pium.pl/2016/11/26/jubileusz-400-lecia-zakonu-pijarow/ [2018-08-21].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o