pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 20.08. – Dzień V

20.08. – Dzień V

CZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Ślub czystości, który zakonnicy składają dla Królestwa Niebieskiego, jest najlepszym darem miłości ofiarowanym przez Ojca niebieskiego za pośrednictwem Kościoła. Przez ten ślub zakonnik kroczy za Chrystusem z miłością niepodzielną i naśladuje Niepokalaną Maryję Pannę, aby złączyć się bardziej zażyle z Bogiem i aby móc kochać wszystkich ludzi bez różnicy. Ten dar zyskał u Józefa Kalasancjusza szczególny wymiar.

Wiedział on dobrze, że celem życia zakonnego jest osiągnięcie doskonałej miłości. Drogą najszybszą i najłatwiejszą, aby ją zdobyć, jest wypełnianie ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Kalasancjusz pamiętał, że ślub czystości nie jest dobrem sam w sobie, lecz jest środkiem; wspaniały środek, ale tak czy inaczej tylko i wyłącznie środek, aby zdobyć coś większego i wznioślejszego: doskonałość miłości.

Dla Kalasancjusza było bardzo wyraźne to, że w ślubie czystości trzeba naśladować aniołów w formie bycia, w myśleniu i mówieniu. Nie mogło być inaczej, ponieważ dla niego, zakonnik-wychowawca jest rodzajem anioła stróża dla dzieci.

Był on pewny, że ślub czystości jest darem od Boga i trzeba wziąć pod uwagę różnorodne środki zapobiegawcze, aby ją zachować, pośród nich uczenie się opanowania własnych żądz przy pomocy dobrowolnych postów i umartwień ciała.

Kalasancjusz zalecał również zachowanie skromności w ogóle, i pewien dystans do pozostałych osób, aby uniknąć jakiejkolwiek okazji do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Prawa Bożego.

W przypadku ostatecznym (ekstremalnym) pokazywał, że jedyną drogą jest ucieczka i odcięcie się radykalne, szybkie i zdecydowane. Rzeczywiście, kiedy był studentem na Uniwersytecie w Walencji, w Hiszpanii, pewna dama bez opamiętania zakochała się w nim i chciała go uwieść; Kalasancjusz, kiedy zdał sobie sprawę z tych żądań zainterweniował niezwłocznie i opuścił miasto. I jest to w pewnych sytuacjach jedyny środek zachowania ślubu czystości. Kalasancjusz tak dobrze umiał strzec czystości, że nigdy nie splamił swojej niewinności chrzcielnej.

Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, zdobądź dla mnie od Pana Boga dar czystości, i pomóż mi opanować moje popędy i namiętności podporządkowując je duchowi i rozumowi.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://www.orygenes.pl/zapowiedz-meki-i-spor-o-pierwszenstwo-mk-930-37/ [2018-08-20].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o