pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 18.08. – Dzień III

18.08. – Dzień III

CIERPLIWOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Św. Józef Kalasancjusz wiele wycierpiał w swoim życiu, ale nigdy nie stracił ani cierpliwości, ani zaufania do Boga. Dlatego też Papież Benedykt XIV nazwał go „Hiobem nowego Testamentu”.

Chociaż Kalasancjusz nigdy nie uczynił nikomu nic złego, nie brakowało tych, którzy zazdrośni dobroci Józefa oraz poważania i szacunku jakie posiadał, chcieli zobaczyć jak zniszczone będzie jego dzieło i on sam. Jest to tym bardziej bolesne, że owa przewrotność i oszczerstwa zaczęły pojawiać się wśród niektórych zakonników, jako nowych Judaszów, którzy postanowili zdradzić i wydać swego mistrza.

W rezultacie niektórzy z jego zakonników, którzy nie chcieli, aby Kalasancjusz pozostawał nadal Przełożonym Generalnym, zaczęli pisać listy do Świętego Officium, do różnych Kongregacji i hierarchów. W nich mieszali prawdę lub półprawdę z plotkami, a nawet oszczerstwami, wyolbrzymiając, przekręcając. W efekcie dyskredytując Kalasancjusza w całym Zakonie. Większość z tych listów dostało się do rąk samego Papieża.

Dnia 22.09.1621 roku napisał: „Aby jakieś naczynie było godne okazania przed którymkolwiek panem potrzeba najpierw, by metal był dobrze zahartowany. Podobnie ma się rzecz w służbie u Pana: należy znosić z cierpliwością wszystkie te rzeczy i odpłacać z całą miłością i łagodnością dobrem za zło, w taki sposób, aby bliźni został zbudowany”.

Dnia 07.08.1642 roku jeden z zakonników niesłusznie oskarżył go wobec Papieża Urbana VIII, powołując się na dokumenty skradzione z Trybunału Świętego Officium Inkwizycji. Następnego dnia święty Starzec – Kalasancjusz miał już 85 lat – został aresztowany w celu wyjaśnienia tych spraw.  

W liście z dnia 29.08.1643 roku święty Józef wspominał to zdarzenie: „Nie wiedziałem, dlaczego prowadzili mnie przed Święte Officium. Dopiero po tym, jak mi to wyjaśnili, zrozumiałem, że jestem niewinny. Pan chce nas wypróbować na drogach cierpienia. Wszelakie zsyła doświadczenia dlatego że, jest konieczne, abyśmy przeszli przez wiele cierpień po to, by wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)”.

Także pewien pijar, będący w zmowie z przedstawicielem innego Zakonu, bardzo możnego i wpływowego, rozpoczęli systematyczne działania w celu zniszczenia Szkół Pobożnych i Ojca Józefa. Nazywali go „niedołężnym starcem”, „hipokrytą”, „kłamcą” i wieloma innymi poniżającymi obelgami. Odtrącali od siebie wiernych zakonników, którzy usiłowali bronić Założyciela.

W końcu intrygi i obelgi wydały swój owoc. Dnia 16.03.1646 roku Papież Innocenty X podpisał dokument nakazujący kasatę Zakonu Szkół Pobożnych. Dokument ów następnego dnia został oficjalnie ogłoszony w macierzystym domu pijarów u św. Panteleona, w obecności całej wspólnoty.

Po skończonej lekturze, wśród przejmującej i dramatycznej ciszy, dało się słyszeć głos złożonego z urzędu Przełożonego Generalnego, który powtarzała słowa Hioba: „Pan dał, Pan zabrał. Stało się tak, jak się Panu podobało. Niech będzie błogosławione Jego imię”.

Dwa lata i pięć miesięcy później Kalasancjusz zmarł, nie tracąc ani cierpliwości, ani zaufania do Boga.

Jeden z Pijarów dawał świadectwo ufności jakie pozostawił święty Józef, który powiedział mu: „Wiem od pewnej osoby, że dzięki tylko jednemu słowu, które usłyszał w sercu od Pana znosił z wielką cierpliwością i radością dziesięć lat ciągłej pracy i wielkiego prześladowania”.

Wezwanie: Święty Józefie Kalasancjuszu, przez wielką cierpliwość, jaką zachowałaś we wszystkich swych trudnościach, upokorzeniach i prześladowaniach, proszę Cię, wyproś mi u Pana choćby trochę z Twojej cierpliwości, abym złączony z krzyżem Chrystusa umiał znosić cierpienia, które mnie dotykają i pewnego dnia mógł się radować z Tobą w obecności Boga.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://www.escolapios21.org/2013/07/10/biografia-de-san-jose-de-calasanz/ [2018-08-17].

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o