pl by

+48 517 321 695

Home » ✞ Liturgia i modlitwa » 17.08. – Dzień II

17.08. – Dzień II

POKORA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

Św. Józef Kalasancjusz wiedział, że cnota pokory stanowi fundament świętości. Dlatego starał się praktykować pokorę w swoim życiu. Na przykład, zrezygnował z wielu ważnych godności kościelnych, ponieważ uważał się za niegodnego ich przyjęcia. Nie przyjął różnych kanonii, jak również dwukrotnie odmówił przyjęcia biskupstwa, które mu proponowano w Hiszpanii. Nie chciał także przyjąć stolicy arcybiskupiej w Brindis.

Z kolei, w Rzymie, w dwóch różnych przypadkach odrzucił kapelusz kardynalski. Ponad te wszystkie godności Józef bardziej cenił skromny habit Zakonu Szkół Pobożnych, który sam założył, aby być ojcem ubogich dzieci i nauczycielem pobożności.

Mimo, że był Przełożonym Generalnym swojego Zakonu, nie chciał, by go traktowano inaczej niż nowicjuszy. Nigdy nie szukał żadnych przywilejów. Nie uważał za upokarzające zamiatanie klas i korytarzy w Szkołach Pobożnych. Nie wzbraniał się przed najskromniejszymi pracami wśród chorych, jak na przykład, sprzątanie po nich. Nigdy także nie odmawiał, kiedy musiał wychodzić na ulice Rzymu, aby publicznie prosić o jałmużnę, żeby móc utrzymać Szkoły.

Mając ponad dziewięćdziesiąt lat cieszył się, gdy mógł uczyć dzieci, i to te najmłodsze. Nie chcieli tego robić inni zakonnicy, gdyż uważali, że jest to upokarzające zajęcie.

Dnia 17.11.1636 roku ojciec Józef napisał: „Kiedy ktoś się uniża ze względu na miłość do Boga, znaczy, że bardzo Go kocha. Podobnie, gdy ktoś staje się ubogim z miłości do Boga, wtedy jeszcze wyraźniej pokazuje miłość Boga. Niektórzy tracą tę wielką miłość przez przesadne przywiązanie do jakiejś książki, pióra czy innego drobnego przedmiotu. A ci, którzy mają choćby trochę pychy są oddzieleni od miłości Boga, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę.”

Z kolei dnia 24.03.1640 roku napisał: „Żeby podobać się Bogu, trzeba byśmy, naśladując Go, sami się uniżali i umieli znosić utrapienia i przeciwności, które nas spotykają jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Dla Boga nie ma nic przyjemniejszego nad to, gdy człowiek, którego spotykają zmartwienia, staje się bardziej pokornym i rozpoznaje, że ten smutek i utrapienie pochodzą od samego Boga, aby dzięki temu nauczył się od Niego, jako swego mistrza, świętej pokory. W tych sytuacjach zakonnik zdobędzie bez porównania więcej uznania niż gdyby z wielką siłą przekonania bronił swojej pozycji.”

Wezwanie: Św. Józefie Kalasancjuszu, proszę cię, wyproś mi u Boga ducha prawdziwej pokory, tak abym mógł zrezygnować z samego siebie i z próżnego uznaniu u innych. A jeżeli mi brakuje tego bym sam szukał własnego uniżenia, niech przynajmniej nauczę się ze spokojem ducha znosić oszczerstwa ze strony innych ludzi.

Antyfona: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę…

K.: Pan go ukochał i przyozdobił.

W: Ubrał go w płaszcz chwały.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Świętemu Józefowi Kalasancjuszowi, kapłanowi, tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe życie kształceniu i wychowaniu młodzieży, * spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali Tego mistrza mądrości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: ***, Nowenna ku czci św. Józefa Kalasancjusza od Matki Bożej, Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, http://www.kuria.pijarzy.pl/rozwazania/nowenna_ku_cz ci_sw._j._kalasancjusza_d2165_pol.html [2018-08-15].

Foto: http://www.amoryletras.com/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=117 [2018-08-17].

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o