pl by

+48 517 321 695

Home » ☸ Młodzi świętością » 07.03. – Wigilia św. Faustyna

07.03. – Wigilia św. Faustyna

  1. Z biografii świętego Faustyna.

W Sanlúcar de Barrameda chłopcy uczęszczali do szkoły prowadzonej przez Zakon Pijarów, podczas gdy tylko nieliczne dziewczynki mogły otrzymać minimalną formację w tak zwanej „szkole przyjaciółek”. Ojciec Faustyn dowiedział się o  istnieniu szkoły przy okazji spowiedzi Cataliny García, która opowiedziała o swojej znajomej, która przy ulicy San Nicolás, naprzeciwko kolegium Pijarów, zbierała w swoim domu grupę dziewcząt i uczyła ich alfabetu. Po kilkukrotnym odwiedzeniu  tej szkoły, święty Faustyn coraz częściej zaczyna myśleć o podstawowej roli dziewcząt w życiu społecznym jako matek i żon.

Ze splotu sytuacji edukacyjnej kobiet w Sanlúcar de Barrameda i charyzmatycznego doświadczenia Faustyna Migueza, dnia 02.01.1885 roku, za aprobatą kanoniczną arcybiskupa Sewilli, zrodziło się Zgromadzenie Córek Boskiej Pasterki, którego celem stała się troska o wychowanie ubogich dziewcząt. Nazwa Zgromadzenia była wynikiem nabożeństwa Faustyna do Maryi – Matki Dobrego Pasterza albo Boskiej Pasterki, rozwijanego przez niego od dzieciństwa. Faustyn został mianowany dyrektorem Zgromadzenia. Instalacja kanoniczna miała miejsce miesiąc później, przy ulicy La Mar 7.

W 1888 roku święty Faustyn został przeniesiony do Getafe przy dwóch różnych okazjach: z powodu intensywnej krytyki i prześladowań, których celem stał się, ponieważ opiekował się chorymi oraz z powodu pożytkowania przychodów za specyfiki lecznicze, przekazanych przez niego na cele kolegiów prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenia, które założył. Mimo odległości fizycznej, święty Faustyn do końca wspierał Zgromadzenie swoją modlitwą, listami, radami, wskazówkami oraz bezpośrednią pomocą siostrom przy różnych okazjach.     

  1. Myśl świętego Faustyna:

Jakież czasami przykrości, poniżenia, prześladowania i inne tego typu doświadczenia przywodziły mi myśl o porzuceniu tego dzieła, Bóg to wie; ja nie mogę ani nie chcę tego wspominać. Wielokrotnie czułem się tak zelżony, że choć twierdziłem co innego, to nie byłem pewny, czy nadal Was [chodzi o siostry ze Zgromadzenia Córek Boskiej Pasterki] prowadząc, spełniam wolę Bożą, czy nie…ale teraz: Na wieki niech będzie pochwalony. Teraz stwierdzam, że nie błądziłem, kontynuując to, co zacząłem, kiedy Pan, poprzez swojego Wikariusza na ziemi, właśnie zatwierdził to dzieło [chodzi o zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia przez papieża Piusa X dnia 27.07.1922 roku] jako dobre i użyteczne dla Kościoła świętego. (zob. Testamento Espiritual de nuestro Padre Fundador y otros contenidos, Madryt 1979, s. 15)

  1. Modlitwa

Boże, dawco wszelkiego dobra, który pobudziłeś świętego Faustyna, prezbitera, do chrześcijańskiego wychowania młodzieży i pokrzepienia ubogich chorych, spraw, abyśmy i my, naśladując jego przykład, stali się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa Nauczyciela  i Pasterza. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, 3 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Faustynie, módl się za nami. 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o