pl by

+48 517 321 695

Home » ☸ Młodzi świętością » 06.03. – 8. dzień nowenny

06.03. – 8. dzień nowenny

  1. Z biografii świętego Faustyna.

Sukces „uzdrowienia” Manuela Bedmar, który został późniejszym rektorem Sewilskiego Uniwersytetu, uzyskany przez świętego Faustyna, napotkał na negatywną reakcję ze strony lekarzy z Sanlúcar, którzy w 1872 roku wychwalali Faustyna za przeprowadzoną analizę wód.

Lekarze ci zebrali się i udali do Kolegium Ojców Pijarów, gdzie złożyli skargę u Rektora Domu, uzgadniając z nim, że zostanie ujawniony i zakomunikowany wspólnocie ich punkt widzenia. Poinformowany także został o zaistniałej sytuacji ojciec Prowincjał.

W konsekwencji ojciec Faustyn otrzymał zakaz opieki nad chorymi i zakaz sporządzania leków. Następnie przeniesiono go do Getafe. Najbliższe cztery lata święty nie zajmował się ani chorymi ani lekami. Jednak echo wcześniejszych sukcesów sprawiło, że wkrótce otrzymał kolejne zadania, których podjął się, uzyskując dobre rezultaty.

Później święty Faustyn wspominał, że po doświadczeniu wyżej opisanych przykrości i goryczy był bliski decyzji o rezygnacji, którą podjął by, gdyby nie chorzy, których miłował i którym chciał nieść ulgę i pocieszenie w bólu, jakiego doświadczają.

Duchowym wsparciem w tym trudnym doświadczeniu było też dla Faustyna wspomnienie świętego Józefa Kalasancjusza, który także został niewinnie oskarżony, był prowadzony przed trybunał rzymski i musiał przed śmiercią doświadczyć zapowiedzi zniszczenia dzieła, któremu poświęcił całe swoje życie – Zakonu Szkół Pobożnych.       

  1. Myśl świętego Faustyna:

Nie chciałem celebrować mojego złotego jubileuszu święceń, jaki miał miejsce już dwa lata temu. Pięćdziesiąt dwa lata codziennej celebracji i tak źle! Jaka odpowiedzialność na mnie spoczywa! Niech Bóg ma nade mną miłosierdzie! Przeraża mnie to. Za jedną tylko Mszę, którą pewien kapłan odprawił i umarł tego samego dnia – jak powiedział święty Jan z Avili – jak ciężki rachunek musiał zdać Bogu. Co będzie ze mną po tylu odprawionych Mszach? (…) Wpływ kapłana obejmuje niezmierny zakres. Ma on wpływ na życie w domu rodzinnym; wywiera bezwiednie wpływ na duszę biedaka, którego umacnia; sieroty, którego pociesza; na nędzarza, któremu ociera łzy. Ale najcudowniejsze działanie ma miejsce w z relacji z pojedynczym człowiekiem na przestrzeni jego życia. Ledwie ludzka istota otwiera oczy na światło czasu, już do niego należy; uświęca początek jej istnienia; udziela błogosławieństwa przez całe jej życie i przyjmuje ostatnie tchnienie przejścia do wieczności. (zob. Del Alamo Anselmo, Habla el P. Fundator, Madryt 1984, s. 22 – 24; zob. także, Pigretti M. Celia, Cartas del Siervo de Dios Faustino Miguez, Madryt 1985, list nr 390)

  1. Modlitwa

Boże, dawco wszelkiego dobra, który pobudziłeś świętego Faustyna, prezbitera, do chrześcijańskiego wychowania młodzieży i pokrzepienia ubogich chorych, spraw, abyśmy i my, naśladując jego przykład, stali się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa Nauczyciela  i Pasterza. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, 3 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Faustynie, módl się za nami. 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o