+48 517 321 695

Home » Dodatki do godzin Zegara

Dodatki do godzin Zegara

 

18.00 – 19.00 spożywałeś Ostatnią Wieczerzę z uczniami 06.00 – 07.00 zostałeś odesłany do Heroda
19.00 – 20.00 ustanowiłeś Najświętszy Sakrament 07.00 – 08.00 zostałeś odesłany do Piłata
20.00 – 21.00 udałeś się do ogrodu Getsemani 08.00 – 09.00 byłeś ubiczowany
21.00 – 22.00 modliłeś się w ogrodzie Getsemani 09.00 – 10.00 byłeś ukoronowany cierniem
22.00 – 23.00 zostałeś zdradzony i pojmany 10.00 – 11.00 zostałeś skazany na śmierć
23.00 – 24.00 byłeś zaprowadzony do domu Annasza 11.00 – 12.00 szedłeś Drogą Krzyżową
00.00 – 01.00 byłeś zaprowadzony do domu Kajfasza 12.00 – 13.00 byłeś ukrzyżowany
01.00 – 02.00 doświadczył zaparcia się Piotra 13.00 – 14.00 byłeś wyszydzony na krzyżu
02.00 – 03.00 zostałeś uznany winnym 14.00 – 15.00 wypowiedziałeś siedem ostatnich słów
03.00 – 04.00 cierpiał zasłonięcie oczu 15.00 – 16.00 skonałeś na krzyżu
04.00 – 05.00 znosiłeś nocne zniewagi 16.00 – 17.00 zostałeś przebity włócznią
05.00 – 06.00 byłeś zaprowadzony do Piłata 17.00 – 18.00 byłeś zdjęty z krzyża i pogrzebany