+48 517 321 695

Tag Archives: nowenna

24.08. – Dzień IX

MIŁOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Są trzy miłości świętego Józefa Kalasancjusza, które się jednoczą, wypełniają i służą sobie nawzajem: Bóg w Trójcy świętej jedyny, Niepokalana Maryja Panna, Matka Boża oraz dzieci. Dla tych miłości żył. Dla nich poświęcił swój zapał, prace, ofiary, swoją duszę i ciało. Miejscem, gdzie święty Józef realizował swoje oddanie się miłości był […]

Read More...

23.08. – Dzień VIII

MODLITWA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Jezus Chrystus pokazał nam słowem i czynem, że modlić się należy zawsze. Życie i apostolstwo chrześcijan w Kościele mają wspólny cel: modlitwa, która powinna oddawać chwałę Bogu i zarazem jednoczyć nas we wspólnotę. Zwyczaj wspólnej modlitwy winien być starannie pielęgnowany; a Chrystus ukrzyżowany i tajemnice Jego życia winny być dla nas, […]

Read More...

22.08. – Dzień VII

UBÓSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Jezus Chrystus spośród wszystkich ubogich i pokornych wybrał Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę. Wybrał Tę, która przewyższała wszystkich ubóstwem i pokorą. Podobnie św. Józef Kalasancjusz nauczył się pokory oraz innych cnót, doświadczając w swoim życiu świętego ubóstwa, sam stając się Ubogim Matki Bożej. W przeciwieństwie do tych, którzy uważają ubóstwo za […]

Read More...

21.08. – Dzień VI

POSŁUSZEŃSTWO ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Przez ślub posłuszeństwa zakonnicy ofiarują Bogu pełną konsekrację ich własnej woli, rozumianą jako dar złożony z siebie samych, a przez to łączą się w sposób trwały i niezawodny ze zbawczą wolą Boga. Będąc zawsze gotowi przez taki rodzaj życia służyć Królestwu Bożemu, zakonnicy przeżywają swoje posłuszeństwo z żywą wiarą wobec świata […]

Read More...

20.08. – Dzień V

CZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Ślub czystości, który zakonnicy składają dla Królestwa Niebieskiego, jest najlepszym darem miłości ofiarowanym przez Ojca niebieskiego za pośrednictwem Kościoła. Przez ten ślub zakonnik kroczy za Chrystusem z miłością niepodzielną i naśladuje Niepokalaną Maryję Pannę, aby złączyć się bardziej zażyle z Bogiem i aby móc kochać wszystkich ludzi bez różnicy. Ten dar […]

Read More...

19.08. – Dzień IV

POKUTA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Święty Józef Kalasancjusz zalecał swoim zakonnikom, tak kapłanom, jak i braciom, aby spowiadali się przynajmniej dwa razy w tygodniu. I dodawał, że szczególnie kapłani – jeśli mają obowiązek codziennie celebrować Mszę Świętą – powinni codziennie się spowiadać, jeśli byłoby to konieczne. Doświadczenie zjednoczenia z Panem nauczyło Kalasancjusza, że: „nie potrafi zdobyć […]

Read More...

18.08. – Dzień III

CIERPLIWOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Św. Józef Kalasancjusz wiele wycierpiał w swoim życiu, ale nigdy nie stracił ani cierpliwości, ani zaufania do Boga. Dlatego też Papież Benedykt XIV nazwał go „Hiobem nowego Testamentu”. Chociaż Kalasancjusz nigdy nie uczynił nikomu nic złego, nie brakowało tych, którzy zazdrośni dobroci Józefa oraz poważania i szacunku jakie posiadał, chcieli zobaczyć […]

Read More...

17.08. – Dzień II

POKORA ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Św. Józef Kalasancjusz wiedział, że cnota pokory stanowi fundament świętości. Dlatego starał się praktykować pokorę w swoim życiu. Na przykład, zrezygnował z wielu ważnych godności kościelnych, ponieważ uważał się za niegodnego ich przyjęcia. Nie przyjął różnych kanonii, jak również dwukrotnie odmówił przyjęcia biskupstwa, które mu proponowano w Hiszpanii. Nie chciał także […]

Read More...

16.08. – Dzień I

POBOŻNOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA Panie, nasz Boże Ty nam dajesz w swoich świętych wzór życia chrześcijańskiego. Dzisiaj stawiasz przed nami przykład życia Naszego Patriarchy, św. Józefa Kalasancjusza, który był i nadal jest wzorem pobożności. Jego rodzice, Piotr Calasanz i Maria Gaston, uczyli go od najmłodszych lat miłości do Boga, naszego Ojca i do Maryi, naszej […]

Read More...

Nowenna przed 25.08.18.

Zapraszamy do udziału w nowennie do świętego Józefa Kalasancjusza w dniach od 16 do 24 sierpnia. Będzie to duchowe przygotowanie do uroczystości tego świętego, obchodzonej co roku w Kościele powszechnym, w Zakonie Pijarów i całej Rodzinie Kalasantyńskiej dnia 25 sierpnia. Święty Józef Kalasancjusz jest bowiem głównym patronem naszej inicjatywy, która propaguje ułożony przez niego Zegar […]

Read More...